2018-08-10

Staten ersätter kommuner för sommarens bränder

Kommuner som drabbats av de många och stora bränderna under sommaren 2018 har rätt till ersättning från staten.

Ersättningen är till för att täcka kommunernas kostnader för räddningsinsatser och kostnader som uppkommit som en direkt följd av räddningsinsatserna. Även kommuner som har stöttat med insatser har rätt till ersättning.

Ersättningen beviljas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) efter ansökan. Ersättningen gäller för drabbade kommuners kostnader för räddningsinsatsen, hjälpande kommuner som har stöttat andra kommuner i räddningsinsatser, och länsstyrelser som övertagit ansvaret för räddningsinsats.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan