2023-11-27

Spanien vaksammast i Europa mot olovlig privatanvändning av kameror

Spanien är det land som oftast utdelat sanktionsavgifter till privatpersoner och mindre verksamheter för olovlig kamerabevakning enligt GDPR.

I kategorin ringa sanktionsavgifter som utdelats i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR är det framför allt den spanska motsvarigheten till IMY, AEPD, som varit flitigast bland de europeiska dataskyddsmyndigheterna att dela ut sanktionsavgifter för GDPR-överträdande kamerabevakning utförd av privatpersoner, det visar en sammanställning som SecurityWorldMarket gjort.

Det är framför allt den spanska dataskyddsmyndigheten, Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), som varit flitigast bland de GDPR-bevakande dataskyddsmyndigheterna att dela ut mindre sanktionsavgifter, €500 eller mindre, för olovlig användning av kamerabevakning bland privatpersoner och mindre verksamheter enligt GDPR.

92% av ärendena från Spanien

SecurityWorldMarket tittade närmare på de fall där de europeiska dataskyddsmyndigheterna fattat beslut om olovlig kamerabevakning enligt GDPR och där den utdelade sanktionsavgiften låg på €500 eller lägre.

Av 63 sammanräknade beslut, stod den spanska integritetsskyddsmyndigheten bakom 58 av dessa beslut. Övriga länder var Tyskland och Italien med vardera två och Österrike med ett beslut.

Oftast handlar det om avvikelser från artikel 5 och 13 i GDPR. Alltså om kamerabevakning som inte bedömts vara motiverad eller att det slarvats med upplysningsplikten.

Sannolikt olika strategier

SecurityWorldMarket stämde av resultaten med kameraforskaren Markus Lahtinen på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet för att höra om varför just den spanska integritetsskyddsmyndigheten varit så aktiva i på denna sanktionsnivå.

– Min uppfattning är att de olika dataskyddsmyndigheterna har olika utgångpunkter kring hur de tolkar sitt uppdrag och att de har begränsade resurser att tillgå. Svenska IMY tycks driva sina ärenden utifrån principen att de ska utgöra goda och förebyggande prejudikat i förhållande till den resurs de tilldelar ärendet. I det spanska fallet kan det handla om en annan strategi, man uppfattar det principiellt viktigt att markera mot privatpersoner att GDPR även gäller för dessa.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng