2018-08-22

Socialtjänstens krisberedskap ska utvärderas efter värmeböljan

I socialtjänstens och den kommunala hälso- och sjukvårdens krisberedskap ingår att förebygga, motstå och hantera krissituationer. Foto: MSB

Socialstyrelsen får i uppdrag att sammanställa och analysera de erfarenheter som ansvariga och personal inom socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården har av att hantera krisen i samband med sommarens bränder.

– Sommarens extremväder satte socialtjänstens verksamheter under hårt tryck. Inte minst äldre blev särskilt sårbara av den kraftiga värmen. Nu är det viktigt att vi analyserar hur förmågan att hantera kriser ser ut så att vi kan stå ännu bättre rustade inför framtiden, säger äldreminister Lena Hallengren.

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att följa upp och utvärdera socialtjänstens och den kommunala hälso- och sjukvårdens förmåga att hantera krissituationer, till exempel vid höga temperaturer eller vid evakuering.

I socialtjänstens och den kommunala hälso- och sjukvårdens krisberedskap ingår att förebygga, motstå och hantera krissituationer. Under sommaren 2018 utfärdade SMHI en Klass 2-varning, som är den allvarligaste varningsklassen, för höga temperaturer.

I uppdraget ingår även att analysera hur befintliga strukturer för samverkan fungerar i krissituationer mellan socialtjänsten och kommunal hälso- och sjukvård, och andra relevanta aktörer. Även erfarenheter från andra krissituationer, som till exempel bränder, översvämningar, störningar i vatten- och elförsörjning, smittspridning med mera, kan vara relevanta att ta med.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2019.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng