2018-08-10

SNOS i öppet brev till justitieministern – ställ krav på privata brottsutredare!

På annonsplats i Dagens Industri har SNOS låtit publicera ett öppet brev till justitieminister Morgan Johansson.

Tankesmedjan Säkerhet för Näringsliv och Samhälle (SNOS) och SecurityUser.com har skrivit ett öppet brev till justitieminister Morgan Johansson. Brevet publicerades  idag (den 10 augusti 2018) på bästa annonsplats  (baksidan) i tidningen Dagens Industri och har rubriceringen ”Ska vem som helst få göra brottsutredningar?”.

SNOS generalsekreterare respektive ordförande – Lennart Alexandrie och Kristina Axén Olin, har undertecknat det öppna brevet till justitieministern.

– Vi vill uppmärksamma på att det är vanligt förekommande att företag anlitar privata brottsutredare då polisens resurser ofta inte räcker till och att det idag inte finns några myndighetskrav på kring den här typen av verksamhet, säger Lennart Alexandrie.

– Vem som helst kan starta en verksamhet där brottsutredning erbjuds som tjänst, ingen vandelskontroll och inga krav på auktorisation, det är bara att köra. Däremot tillåter inte svensk lag att bevakningsbolag, som redan står under statlig kontroll, hjälper sina kunder med brottsutredningar. Det känns väldigt fel, menar Lennart Alexandrie.

Vad är då lösningen?

– Vi tycker att alla verksamheter som bedriver privata brottsutredningar ska regleras med krav på utbildning och auktorisation och vi menar att seriösa bevakningsbolag inte ska vara uteslutna från att hjälpa sina kunder med brottsutredningar om de uppfyller kraven.

Dessa synpunkter tydliggörs avslutningsvis i SNOS öppna brev där författarna skriver att de emotser att justitieministern ”ser över lagstiftningen så att även auktoriserade bevakningsbolag kan erbjuda privata brottsutredningar. Samtidigt hoppas vi att alla privata aktörers verksamheter inom området ska regleras med krav på auktorisation privata aktörers verksamheter inom området ska regleras med krav på utbildning och auktorisation”.

Fotnot: SNOS öppna brev till justitieminister publiceras idag i papperstidningen  Dagens Industri samt i digital version på https://dagens.di.se/#pages/197616/1/32Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng