2022-06-12

Snabbare lagföring av brott – permanent

Försöks­verk­sam­heten med ett snabb­förfarande i brott­mål bygger på ökad sam­verkan mellan myndig­heterna i rätts­kedjan. Foto: Patrik Svedberg

Regeringen vill att försöks­verk­sam­heten med snabbare lagföring ska bli perma­nent. I en remiss till Lagrådet lämnar regeringen förslag som möjlig­gör ett permanent snabb­förfarande i brottmål och andra åtgärder för snab­bare lagföring av brott.

Försöks­verk­sam­heten med ett snabb­förfarande i brott­mål bygger på ökad sam­verkan mellan myndig­heterna i rätts­kedjan och ett ändrat arbetssätt hos Polis­myndig­heten med fokus på tidiga utred­nings­åtgärder. Försöket påbör­jades i januari 2018 och har fallit väl ut. Det har gett både snabbare lag­föring och bättre kvalitet i brotts­utred­ningarna, menar regeringen.

– Att brott möts av en snabb reaktion från sam­hället är viktigt både för människors trygg­het och för deras förtro­ende för rätts­väsendet. Nu ser vi till att möjlig­göra ett permanent snabb­förfarande i brottmål i hela landet, säger justitie- och inrikes­minister Morgan Johansson.

Förslagen i lagråds­remissen handlar bland annat om:

  • krav på tings­rätterna att avgöra brottmål skynd­samt om brottet har ingått i ett särskilt snabb­förfarande under utred­ningen,
  • förenklad del­givning i fler fall,
  • snabbare del­givning av miss­tanke mot den som är under 18 år, och
  • effektivare hantering av strafföre­läggande.

Lagänd­ringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng