2018-07-15

SLS utser Karlstad kommun till vattensäker kommun

Svenska Livräddningssällskapet har sedan flera år arbetat med konceptet ”En Vattensäker Kommun”. Andemeningen med certifieringen är skapa ett incitament för kommunerna att komma igång och väldigt konkret inspirera till ett systematiskt vattensäkerhetsarbete.

– Svenska Livräddningssällskapets certifiering En Vattensäker kommun är ett mycket bra sätt för oss som kommun att på ett strukturerat sätt få en värdemätare på hur vårt arbete med vattensäkerhet fungerar. Vi är en kommun med mycket sjöar, älvar och vattendrag – vilket gör att det är självklart att vi vill ligga i framkant i frågor som rör vattensäkerhet, säger Johanna Larsson, ordförande kultur- och fritidsnämnden, Karlstads kommun.

Svenska Livräddningssällskapets motivering till att Karlstads kommun utses till ”En Vattensäker Kommun”:

”Karlstads kommun har genom ett gediget engagemang och stor ödmjukhet visat att man menar allvar med att höja säkerheten vid kommunens bad- och båtplatser samt vattennära stråk. Effektiva lösningar ger goda förutsättningar för att växa med uppgiften. Att Karlstads kommun dessutom kryddar med utmanande målsättningar för sina verksamheter vittnar om insikten att arbetet ständigt behöver vårdas för att utvecklas.”

– Det är mycket glädjande att Karlstads kommun har lyckats så väl med att stärka sitt vattensäkerhetsarbete. Ett starkt lag med drivande krafter från framför allt kultur- och fritid, räddningstjänsten och teknik och fastighetsförvaltningen, har gjort ett utomordentligt arbete, säger Mikael Olausson, områdesansvarig för Säkerhet på Svenska Livräddningssällskapet.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng