2019-05-24

Skärpta straff för brott mot förtroendevalda

Regeringen föreslår därför en ny särskild straffskärpningsgrund för brott som begås mot förtroendevalda i stat, kommun, landsting, Sametinget eller Europaparlamentet.

– Ingen ska behöva känna rädsla för att engagera sig politiskt. Vi föreslår därför en ny straffskärpningsgrund som tydligt markerar att brott som begås mot förtroendevalda ska ses som särskilt allvarliga, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Regeringen har beslutat en lagrådsremiss med förslag om att det straffrättsliga skyddet för brott som begås mot förtroendevalda förstärks. Förslaget innebär att det vid bedömningen av straffvärdet särskilt ska beaktas om brottet begåtts mot en person på grund av att han eller hon eller någon närstående innehaft ett uppdrag som förtroendevald i stat, kommun, landsting, Sametinget eller Europaparlamentet.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng