2021-06-04

Sjukvården i topp över de mest hackade sektorerna förra året

På europeisk nivå var sjukvården den mest attackerade sektorn under 2020.

Under pandemiåret 2020 toppade sjukvården listan över de mest cyberangripna sektorerna i Europa och världen i stort.  Cyberkriminella och statssponsrade hackergrupper utnyttjade coronapademin och de sårbarheter som uppstått till följd av att kontorsarbetare över hela världen gick över till att arbeta på distans.  Detta visar rapporten 2021 Global Threat Intelligence Report som genomförs av det globala teknikföretaget NTT Ltd.

Under 2020 koncentrerades cyberattackerna i högre utsträckning mot ett antal särskilt utsatta sektorer. Finans, tillverkning samt hälso- och sjukvård attackerades mest sett ur ett globalt perspektiv. De tre mest drabbades sektorerna utsattes för 62 procent av alla attacker under 2020, vilket är en ökning med 11 procentenheter jämfört med 2019. 

På europeisk nivå var sjukvården den mest attackerade sektorn under 2020. Av alla cyberangrepp som kartlagts inom EMEA drabbade 37 procent hälso- och sjukvården. Globalt sett gick hälso- och sjukvården från den sjätte mest attackerade sektorn till den tredje mellan 2019 och 2020.

I takt med att allt fler organisationer gick över till distansarbete syntes även en dramatisk ökning av programspecifika attacker och attacker mot webapplikationer. Det var särskilt tydligt vid övergången till distansvård, vilket blottat organisationer för den här typen av angrepp. Programspecifika attacker och webapplikationsattacker utgjorde 97 procent av alla attacker mot hälso- och sjukvården. 

– Cyberkriminella och statssponsrade hackergrupper utnyttjar covid-19 för att penetrera företag och andra organisationer som tvingats ställa om till storskaligt hybridarbete. Att just dessa branscher är så utsatta handlar om att det är där som hackarna för tillfället tjänar mest pengar, säger Fredrik Olsson, Nordenchef på NTT Ltd. 

Ytterligare utdrag ur 2021 GTIR: 

  • Kryptominers ersatte ransomware som den vanligaste typen av malware i världen och stod för 41 procent av all skadlig kod som upptäcktes under 2020. 
  • Attacker mot tillverkningsindustrin ökade från 7 procent förra året till 22 procent; hälso-och sjukvården ökade från 7 procent till 17 procent och finans upp från 15 procent till 23 procent.
  • De vanligaste typerna av malware under 2020 var miners: 41 procent, trojaner: 26 procent, worms: 10 procent och ransomware: 6 procent.
  • Covid-19-reltaterad cyberbrottslighet intensifierades under 2020. Företag utmed hela värdekedjan för covid-19-vaccin utsattes för riktade attacker.  
  • Under 2020 ökade förekomsten av multifunktionell, eller smart malware – programvara som kan utföra olika typer av attacker

Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng