2018-10-29

Säpo vill få ta del av mer uppgifter från signalspaning

FRA:s torn för signalspaning i Kåseberga. Foto: Jonn Leffmann [CC BY 3.0]

Säkerhetspolisen menar att nuvarande lagstiftning medför ”allvarliga risker”.

Idag bedrivs signalspaning av Försvarets radioanstalt, FRA, och Säpo får ta del av dessa uppgifter inom ramen för underrättelsearbetet. Men så snart som misstankarna om brott blir konkreta har Säpo en skyldighet enligt lag att inleda en förundersökning.

Med dagens lagstiftning får dock Säkerhetspolisen inte längre ta del av uppgifter från signalspaningen när de har inlett en förundersökning.

– Det är inte rimligt att en myndighet, FRA, har information om konkreta hot mot Sverige som inte får lämnas vidare till oss på Säkerhetspolisen eftersom det pågår en förundersökning, säger Johan Olsson, operativ chef för Säpo, i ett pressmeddelande.

En statlig utredare har föreslagit en ny lag som skulle göra det möjligt för Säkerhetspolisen och Polismyndighetens Nationella operativa avdelning att få ta del av uppgifter från signalspaning som rör kommunikation i utlandet även efter det att förundersökning är inledd.

– För att kunna förhindra attentat behöver Säkerhetspolisen kunna få ta del av uppgifter från gränsöverskridande kommunikation. Det är därför mycket angeläget att förslaget genomförs så snart som möjligt, säger Johan Olsson.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng