2022-04-25

Säpo: Trenden med ensamma terrorister fortsätter

Den strategiska terrorhotnivån i Sverige ligger kvar på förhöjd nivå, en trea på en femgradig skala.

Högerextremistiskt och islamistiskt motiverad terrorism bedöms utgöra det främsta attentatshotet mot Sverige. Det konstaterar Nationellt centrum för terrorhotbedömning (NCT) i sin helårsbedömning för 2022.

Den strategiska terrorhotnivån i Sverige ligger kvar på förhöjd nivå, en trea på en femgradig skala. Det beslutet fattade säkerhetspolischefen i januari 2022. Beslutet fattades med bland annat utgångspunkt i NCT:s helårsbedömning som nu är klar.

Det strategiska terrorhotet utgörs sammantaget av attentatshot, rekrytering och radikalisering samt finansiering av våldsbejakande extremism och terrorism. Det främsta attentatshotet mot Sverige kommer under 2022 sannolikt från individer motiverade av en våldsbejakande högerextremistisk ideologi eller en våldsbejakande islamistisk ideologi, skriver Säpo.

De flesta av terrorattentaten i västvärlden har under de senaste åren utförts av ensamutförande individer som på digitala plattformar inspirerats och utvecklat attentatsavsikt och därefter planerat samt genomfört ett terrorattentat. Denna trend bedöms fortsätta även under 2022, menar NCT.

NCT är en permanent arbetsgrupp med personal från Försvarets radioanstalt (FRA), Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) och Säkerhetspolisen. NCT gör strategiska analyser av händelser, trender och tendenser inom terrorism och bedömer hur terrorhotet mot Sverige och svenska intressen påverkas på kort och lång sikt.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng