2023-03-10

Samverkan för att förebygga katalysatorstölder

Projektet har arbetat utifrån tre perspektiv, där en del har inneburit att genomföra kontroller på platser där polisen haft underrättelser om att det förvaras och säljs stulna katalysatorer.

Sedan början av 2022 har polisregion Syd drivit ett projekt i syfte att bekämpa och förebygga katalysatorstölder. Detta genom operativa insatser och samverkan med andra myndigheter och branschaktörer. 

Projektet har arbetat utifrån tre perspektiv, där en del har inneburit att genomföra kontroller på platser där polisen haft underrättelser om att det förvaras och säljs stulna katalysatorer. Dessa cirka 40 insatser har genomförts i samtliga polisområden i region Syd. Vid insatserna har flera olika typer av brott identifierats, bland annat ekonomibrott och miljöbrott. Dessutom har stöldgods påträffats.

– Kontrollerna är effektiva i samverkan med bland annat kommuner, Skatteverket och andra adekvata myndigheter. Kontrollerna mot metall- och skrotbranschens oseriösa aktörer ska fortsätta i polisområdenas linjearbete, säger Jonas Junered, sammankallande i projektet.

Det andra perspektivet innebär samverkan med bilbranschen, Larmtjänst, försäkringsbolagen och andra underorganisationer inom bilbranschen, om bland annat ett uppmärkningssystem av katalysatorer. Systemet innebär att bilägare kan märka upp sina katalysatorer, till exempel i samband med den årliga servicen. Förhoppningen är att metallåtervinningsbranschen lättare ska upptäcka misstänkt stöldgods och att polisen ska öka sin möjlighet till lagföring.

– Vi hoppas och tror att medborgaren kommer att förstå att det går att skydda sin bil och försvåra för de kriminella som hanterar stöldgods, säger Jonas Junered.

Det tredje perspektivet är polisens närvaro strategiskt med alla de branschorganisationer som är aktiva i återvinning av metaller. Polisens närvaro i dessa forum finns nu på plats.

– Branschen har sökt stöd mot den svarthandel och det parallellsystem som de vet är utbrett. Kunskapen och viljan är stor att komma åt problemet med hantering av stulna metaller generellt, säger Jonas Junered.

I region Syd har stöld av katalysatorer ökat under senare år. Detta till följd av ökat pris på de metaller som finns i katalysatorer. 2019 skedde 19 stölder i regionen för att därefter drastiskt öka. 2020 skedde 1 204 stölder, 2021 skedde 3 207 och 2022 skedde 3 618. Under sista halvåret 2022 avtog ökningen och stannade av på en fortsatt hög nivå.

Om den avstannade kurvan beror på projektet som bedrivits under 2022 är svårt att säga i nuläget enligt polisen. De platser och personer som hanterar dessa platser har i alla fall blivit medvetna om att polisen intensifierat brottsbekämpningen i det här avseendet och de vet att polisen ser vad som pågår hos dem.

– Vi måste genom olika åtgärder försvåra för häleriledet vilket i sin tur sänker värdet och attraktionen att stjäla katalysatorer, säger Jonas Junered.

Nästa förebyggande steg är uppmärkning av katalysatorer. Polisens förhoppning är att detta ska avskräcka, försvåra och minska lönsamheten i stöldgodshanteringen framöver.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng