2019-10-18

Samarbete ska bryta starten på ungas brottsbana i Haninge

Sedan hösten 2019 har Haninge kommun och Polisen inlett ett samarbete om ökad trygghet i kommunen. Nu intensifierar Haninge kommun arbetet med att minska kriminaliteten bland unga i Haninge. Det görs genom ett utökat samarbete med Polisen.

– Det är viktigt att ungdomarna och deras familjer snabbt involveras och ges stöd samtidigt som brotten beivras genom ett tätare samarbete mellan socialtjänsten och polisen, säger Jens Davidson (KD), kommunalråd med ansvar för trygghetsfrågor.

Från arbetet med trygghet i och utanför skolan har det avsatts medel till en ökad satsning på arbetet mot unga som begår brott. Bakgrunden till satsningen är att antalet rån mot personer under 18 år har ökat i Haninge under första halvåret 2019.

– Vi har börjat jobba efter en modell där vi kommer in tidigare i processen och kan då fånga upp unga som begår brott snabbare och skapa större förutsättningar att förhindra dem från fortsatt kriminalitet, säger Siw Lidestål, förvaltningschef, socialförvaltningen.

För att åstadkomma detta har socialtjänsten valt att utöka sina resurser i arbetet med unga som begår brott. Utökningen består av en förstärkning av två tjänster för att intensifiera arbetet.

– Genom det här tillskottet kan vi göra mer samtidigt som vi parallellt jobbar vidare med att höja kompetensen hos medarbetare på ungdomsenheten och öppenvården kring unga i kriminalitet, säger Siw Lidestål.

Samverkan kring dessa ungdomar är av stor vikt och flera insatser från samhället behövs. Därför är ett utökat samarbete med Polisen avgörande för att lyckas fullt ut.

– Vi jobbar därför tillsammans med Polisen på ett nytt sätt med varandra och för att ännu bättre nyttja varandras kompetenser, säger Siw Lidestål.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng