2020-06-24

Säkerhetsrutiner vid distansarbete: ”Många behöver tänka om”

80 procent av de tillfrågade företagen uppger att de genomfört olika former av extra säkerhetsträning för sina anställda efter att man implementerat sin distansarbetspolicy.

Mer än var femte beslutsfattare inom IT-säkerhet har märkt av en ökning av nätfiske-attacker sedan de anställda börjat arbeta hemifrån. Samtidigt uppger 60 procent  att de implementerat en omfattande distansarbetespolicy.

Nu visar en ny undersökning i Sverige från cybersäkerhetsföretaget Proofpoint att nätfiske fortsätter att utgöra ett säkerhetsproblem för svenska företag – och att de inte visar några tecken på att klinga av.  I undersökningen tillfrågades 150 svenska beslutsfattare inom IT-säkerhet på medelstora och större företag hur deras säkerhetsarbete påverkats av den pågående coronapandemin. Man har även undersökt andra aspekter av cybersäkerhetsarbete, och vilka hot företagen utsätts för.

60 procent av de tillfrågade uppger att de implementerat en omfattande distansarbetespolicy – och 22 procent av dessa har märkt av en ökning av nätfiske-attacker sedan de anställda börjat arbeta hemifrån. Undersökningen visar också att företag lägger en del resurser på att råda bot på attackerna. 50 procent av de tillfrågade uppger att de har säkerhetsutbildningar med personalen två gånger per år medan 21 procent gör det tre eller fler gånger per år. 80 procent av de tillfrågade företagen uppger att de genomfört olika former av extra säkerhetsträning för sina anställda efter att man implementerat sin distansarbetspolicy.

Rapporten tar också fasta på att många beslutsfattare känner oro inför anställdas syn på cybersäkerhet. Nästan hälften, 46 procent, uppger att brist på säkerhetsmedvetande bland medarbetarna är en riskfaktor för verksamheten. Totalt anser bara 29 procent att deras företag är väl eller mycket väl rustade att hantera en cyberattack.

Örjan Westman, Nordenchef på Proofpoint, menar att många företag kommer behöva tänka om kring sitt säkerhetsarbete framöver och att ha anställda som vet hur de ska agera vid minsta misstanke är kritiskt och det gäller även när en stor del av personalstyrkan befinner sig på distans.

 – Eftersom mer än 90 procent av alla attacker kommer via epost och sociala medier är det oerhört viktigt att skaffa sig skydd med en klar insyn i vilka personer i organisationen som är mest attackerade och hur de attackeras så fokus kan läggas där. Det är också viktigt att förstå vilka risker som finns med partners och underleverantörer som kan ha blivit utsatta genom att konton tagits över och att de därmed kan utgöra ett hot i leverantörskedjan, säger han.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng