2018-08-14

Så vill partierna avlasta polisen i särskilt utsatta områden

Riksdagspartierna fick svara på frågan: "På kort eller lång sikt – vill ni använda militär, återinföra beredskapspolis, eller satsa mer på ordningsvakter som ett komplement till polisens insatser i särskilt utsatta områden?"

Militär, beredskapspolis och ordningsvakter är några av de lösningar som politiker föreslagit för att avlasta polisen i särskilt utsatta områden. I en ny enkätundersökning från SecurityUser.com har riksdagspartierna svarat var de står i frågan.

I undersökningen framgår det att Moderaterna vill öka befogenheterna för ordningsvakter och att Liberalerna vill ge statsbidrag för minst 2000 kommunala ordningsvakter. Även Socialdemokraterna och Centerpartiet lyfter fram ordningsvakter som ett komplement till polisen, men ger inga specifika förslag.

Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna vill återinföra beredskapspolisen, men övriga partier är kritiska till detta. Sverigedemokraterna vill även ”utreda på vilket sätt militären kan vara mer behjälplig till polis eller annan blåljuspersonal”.

Riksdagspartiernas svar på frågan: "På kort eller lång sikt – vill ni använda militär, återinföra beredskapspolis, eller satsa mer på ordningsvakter som ett komplement till polisens insatser i särskilt utsatta områden?"

Moderaterna
Vi vill på kort sikt öka befogenheterna för ordningsvakter, och det geografiska område som ordningsvakter tillåts patrullera. Hela kommuner bör tillåtas patrulleras.

Liberalerna
Vi öronmärker statsbidrag för minst 2 000 kommunala trygghetsvakter för lugn och ordning. Vi vill återinföra beredskapspolisen. Tanken på att sätta in militär är däremot helt verklighetsfrämmande.

Centerpartiet
Militär i utsatta områden kan öka motsättningarna. Vi behöver poliser som kommer nära medborgarna och skapar förtroende. Ordningsvakter kan i samverkan med polisen utgöra ett stöd för att öka tryggheten.

Kristdemokraterna
Vi vill absolut inte sätta in militär för att upprätthålla lag och ordning. Det är en polisiär uppgift. Vi vill återinföra beredskapspolisen, men dess syfte ska inte vara att sättas in i utanförskapsområden.

Socialdemokraterna
Vi vill ha 10 000 fler polisanställda till 2024. Polisen har långtgående befogenheter att bland annat använda våld. För det krävs en lång utbildning. Ordningsvakter utgör ett viktigt komplement.

Miljöpartiet
Militär eller beredskapspolis har inte rätt kompetens för att lösa problemen i utsatta områden. Där behövs istället vanlig polisnärvaro, kombinerat med sociala insatser för att minska den sociala utsattheten.

Vänsterpartiet
Nej. Vi vill ha en duktig polis med många kollegor som tillsammans med kommuners socialtjänst, fältsekreterare och skolor arbetar för ökad trygghet i alla områden.

Sverigedemokraterna
Vi vill införa beredskapspolisen som Alliansen lade ner. Vi vill även utreda på vilket sätt militären kan vara mer behjälplig till polis eller annan blåljuspersonal.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng