2018-09-20

Så ska MSB stärka beredskapen för skogsbränder nästa sommar

MSB har lämnat en delredovisning till regeringen om hur beredskapen att hantera svåra skogbränder kan förbättras redan till sommaren 2019.

Fredagen 14 september lämnade MSB in den första delrapporten av tre i regeringsuppdraget om att stärka beredskapen för framtida omfattande skogsbränder. Det handlar både om att vidareutveckla MSB:s befintliga förstärkningsresurser som skogsbrandsdepåer, förmågan att ta emot stöd från andra länder, så kallat värdlandsstöd, och om vidareutveckling av förstärkningsresursen för stöd till samverkan och ledning, bland annat med räddningsledning, samband och informationsdelning samt GIS (kartstöd).

Det handlar också om att säkerställa förmågan till brandbekämpning från luften. Förslagen förutsätter att utvecklingen finansieras med utökade medel. MSB har ett allriskperspektiv och ser att föreslagna förändringar kommer att stärka hela det svenska krisberedskapssystemet, så att Sverige har bättre förberedelse inför alla typer av händelser.

MSB föreslår att:
  • Länsstyrelser och kommuner säkerställer tillgången till flygande resurser på regional och lokal nivå. Lösningar anpassas efter regionala eller lokala förhållanden

  • På nationell nivå sluter Sverige genom MSB för 2019 avtal med privata aktörer inom eller utanför Sverige, för att säkerställa en nationell förstärkningsresurs för brandbekämpning från luften sommaren 2019. Så säkerställs en nationell beredskap även om lokala och regionala aktörer har sina avtal

  • Utöver detta behöver stödet till de flygande resurserna utvecklas, till exempel avtal med flygplatser, logistik- och bränslestöd och luftrumssamordning som behövs när flera flygande resurser är inblandade i släckningsarbetet.

Under sommaren 2018 hade Sverige stor nytta av de flygande resurser som vi fick del av via EU-samarbetet och det nordiska räddningstjänstsamarbetet. De internationella resurserna är en del av den svenska krisberedskapen och är fortsatt viktiga.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan