2019-04-24

RR: Tullverket behöver effektivisera sina kontroller

Foto: Andreas Kindler

Tullverket saknar ingående kunskap om smugglingen till Sverige. Dessutom brister myndighetens arbete med att ta fram och hantera underrättelser. Sammantaget leder detta till försämrad effektivitet i kontrollverksamheten. Det menar Riksrevisionen i en ny granskning.

Riksrevisionen har granskat om Tullverket har utformat kontrollverksamheten på ett effektivt sätt.

– Tullverket har en svår uppgift som ska utföras med begränsade resurser. Granskningen visar att Tullverket inte har skaffat sig tillräckliga underlag för att kunna styra insatserna till de områden där de gör mest nytta, säger riksrevisor Stefan Lundgren.

Enligt Riksrevisionen behöver Tullverkets kunskap om smugglingen förbättras, särskilt när det gäller illegal införsel av vapen. Granskningen identifierar även brister i Tullverkets underrättelseverksamhet – både hur underrättelserna tas fram och hur de hanteras inom kontrollverksamheten.

– Underrättelseverksamheten behöver ökade möjligheter för metodutveckling och kraftsamling. Myndigheten bör dessutom säkerställa att de viktigaste underrättelserna leder till kontroller, säger Henrik Allansson, projektledare för granskningen.

Ett annat problem är att Tullverket har fått försämrade möjligheter att använda passageraruppgifter från flygbolagen för att identifiera personer som smugglar. Orsaken är att anslutningen av flygbolag till det nya digitala systemet, som Polismyndigheten administrerar, går långsammare än beräknat.

– Den här situationen gör det svårare för Tullverket att stoppa införsel av illegala varor. Regeringen bör därför vidta åtgärder för att skynda på flygbolagens anslutning, säger riksrevisor Stefan Lundgren.

Riksrevisionen rekommenderar Tullverket bland annat att

  • Öka kunskapen om smugglingen, förbättra sina nyttoberäkningar samt tydliggöra rollen för det strategiska underrättelsearbetet.
  • Förbättra förutsättningarna för metodutveckling och kraftsamling inom underrättelseverksamheten samt möjligheten att utvärdera resultatet av underrättelserna.
  • Säkerställa att de viktigaste underrättelserna leder till kontroll.
  • Utvärdera och utveckla kontrollinsatserna gentemot skjutvapen.

Regeringen rekommenderas att vidta åtgärder för att skynda på anslutningen av flygbolag till det nya systemet för hantering av passageraruppgifter samt att undersöka möjligheterna att förbättra gränsskyddets kontrollmöjligheter.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng