2019-01-25

RR: Brister i beredskapen för att hantera en kärnteknisk olycka

Långsiktig kompetensförsörjning, utrymnings- och saneringskapacitet och ett försämrat säkerhetspolitiskt läge är några av utmaningarna för myndigheternas säkerhetsarbete vid kärnteknisk verksamhet i Sverige. Nu granskar Riksrevisionen om regeringen och ansvariga myndigheter arbetar med frågorna på ett tillfredsställande sätt.

Reaktorhaverierna i Fukushima och Tjernobyl har visat hur allvarliga konsekvenserna av en kärnteknisk olycka kan bli. Riksrevisionens granskning ska bland annat undersöka myndigheternas arbete med att skapa och upprätthålla en beredskap för sådana händelser i Sverige.

– Förutsättningarna för säkerhetsarbetet vid kärnteknisk verksamhet har förändrats under senare år, och det är viktigt att Sverige anpassar sig till dessa förändringar. Dessutom är det är flera år sedan sektorn granskades i sin helhet, säger riksrevisor Stefan Lundgren.

Enligt Riksrevisionen finns det indikationer på brister i beredskapen för att hantera en kärnteknisk olycka, samt i delar av arbetet med att förebygga att en sådan inträffar. Den försämrade tillgången till kritisk kompetens och det försämrade omvärldsläget utgör utmaningar som myndigheterna behöver förhålla sig till.

Granskningen ska undersöka om regeringens och ansvariga myndigheters arbete med säkerheten i anslutning till kärnteknisk verksamhet är tillfredsställande. Granskningen avser såväl arbetet med att säkerställa att allvarliga kärntekniska olyckor inte inträffar som beredskapen för att hantera sådana händelser om de ändå skulle inträffa.

Resultatet av granskningen kommer att sammanställas i en rapport med planerad publicering i november 2019. Observera att tidpunkt för publicering är preliminär. För aktuella uppgifter, se vår publiceringskalender som uppdateras löpande.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan