2018-06-24

Riksrevisionen granskar säkerheten i museernas samlingar

Foto: Linus Hallgren

Eftersom ett antal rapporter på senare år har pekat på behovet av att museerna stärker säkerheten i sina samlingar, genomför Riksrevisionen en granskning.

– Det handlar inte bara om att förhindra stölder. God registerhållning, bra klimatförhållanden och skydd mot skadegörelse är andra aspekter som kommer att belysas i granskningen, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Tidigare rapporter har pekat på ett antal säkerhetsrelaterade problem kopplade till vissa museers samlingsförvaltning. Till exempel har Riksrevisionens årliga revision under 2013 och 2016 visat att det finns centralmuseer som inte till fullo lever upp till kraven på intern styrning och kontroll när det gäller förvaltning av samlingar.

Stickprovskontroller har visat att det finns museer som inte vet hur många föremål de förfogar över, att registrerade föremål inte återfinns och att föremål inte är registrerade.

De brister som konstaterats stämmer också väl överens med tidigare iakttagelser gjorda av Riksdagens revisorer. Även Riksantikvarieämbetet noterar i programmet God samlingsförvaltning 2017–2019 att det finns flera utmaningar för museerna när det gäller samlingsarbetet, däribland bristen på ändamålsenliga magasinslokaler.

Syftet med Riksrevisionens granskningen är att undersöka om arbetet med säkerhet på centralmuseerna bidrar till en betryggande säkerhet för samlingarna. Frågor som ska besvaras handlar bland annat om centralmuseerna har en rimlig kontroll över vilka föremål de innehar, var de finns och om föremålen är ordentligt registrerade.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan