2020-10-29

Rikspolischefen: Det lokala underrättelsearbetet avgörande

Att polisen är lokalt och synligt närvarande är avgörande för att hålla tillbaka brottsutvecklingen, menar Anders Thornberg.

Polisens underrättelsearbete får en allt större roll.
– Det är en satsning från polisens sida, säger rikspolischef Anders Thornberg.

Att polisen är lokalt och synligt närvarande är avgörande för att hålla tillbaka brottsutvecklingen. Polisen ökar samtidigt sitt lokala underrättelsearbete och idag har i princip alla lokalpolisområden underrättelsesamordnare. Det berättar Anders Thornberg i Rikspolischefens podd. 

– Vi ska ha en stark lokal närvaro och vi har inrättat särskilda funktioner som jobbar underrättelsebaserat i varje lokalpolisområde och på ett tydligare sätt än tidigare kartlägger de aktörer som behöver bekämpas, säger Anders Thornberg.

Polisen bedriver underrättelsearbete på nationell nivå, på en regional nivå för att ta reda på vilka som är mest brottsaktiva och alltså även på lokal nivå genom de lokala underrättelsesamordnarna. Utöver polisens eget underrättelsearbete finns tydliga strukturer för underrättelsesamverkan mellan myndigheter för att bekämpa organiserad brottslighet.

Med ett riktat underrättelsestöd kan polisen på lokal nivå med precision snabbt agera och när man vet hur de kriminella nätverken arbetar, menar polisen. Det lokala underrättelsearbetet har gjort att polisen i flera städer har kunnat förhindra grov brottslighet.

– Det finns tendenser till gängkriminalitet och grovt våld i hela vårt land och för att hålla tillbaka den utvecklingen måste vi veta vilka individer vi ska jobba mot och på vilket sätt. Vi ser hur viktigt det är med vår lokala närvaro och det är också därför de nya poliser som nu kommer ut till allra största delen placeras i lokalpolisområdena, säger Anders Thornberg.  

Fakta underrättelsearbete:

Underrättelsearbete handlar om att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet. Underrättelsearbetet riktar in sig på allvarlig och organiserad brottslighet. Underrättelserna ger kunskap och förvarning om brottsfenomen och kriminella aktörer till nytta för bland annat polisens brottsförebyggande arbete och utredningsverksamhet. I de fall konkreta brott identifieras påbörjas en förundersökning i syfte att lagföra aktörerna/personerna.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng