2021-12-13

Rikspolischefen: ”Det krävs lagändringar”

Polisen föreslår bland annat flera åtgärder som syftar till att försvåra kriminellas livsstil, stärka socialtjänsten, utveckla samhällets kontrollsystem och renodla polisens uppdrag.

Mer behövs för att bryta den negativa utvecklingen av den organiserade brottsligheten, skriver Polismyndighetens nationella strategiska ledningsgrupp i en debattartikel i DN.

Trots omfattande insatser både från polisen och andra aktörer fortsätter den negativa utvecklingen med skjutningar och annat grovt våld med kopplingar till kriminella miljöer. Den organiserade brottsligheten påverkar tryggheten och säkerheten för många människor.

Polismyndighetens ledning har en löpande dialog med justitiedepartementet om situationen och om hur polisen kan bidra på bästa sätt. Som ett led i den dialogen har myndigheten identifierat flera förslag som skulle kunna bidra till att vända utvecklingen, menar polisen.

– Det viktigaste för att vända utvecklingen är att stoppa nyrekryteringen av unga till kriminella nätverk. Utöver bland annat proaktiva tvångsmedel behövs framför allt mer resurser och verktyg till socialtjänsten, säger rikspolischef Anders Thornberg.

Polisen föreslår bland annat flera åtgärder som syftar till att försvåra kriminellas livsstil, stärka socialtjänsten, utveckla samhällets kontrollsystem och renodla polisens uppdrag. Till exempel lyfter myndigheten fram behovet av att enklare kunna förverka kriminellas tillgångar samt att det bör övervägas straffskärpning för individer som genom organiserad brottslighet begår brott. Polismyndigheten anser också att det bör vara brottsligt att uttrycka sig nedsättande eller förödmjukande mot blåljuspersonal.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng