2018-06-13

Riksdagen sa ja till förslag om ny kamerabevakningslag

Riksdagen sade ja till regeringen förslag om en ny kamerabevakningslag, men uppmuntrar även regeringen att ta bort tillståndsplikten för Polismyndighetens och andra brottsbekämpande myndigheters kamerabevakning. – Det här helt i linje med de synpunkter som vi framförde i vårt remissyttrande och det är glädjande att lagen nu är fastställd, säger Kristina Axén Olin, ordförande för tankesmedjan Säkerhet för Näringsliv och Samhälle (SNOS).

Riksdagen var positiv till regeringens förslag i stort och röstade idag ja till det. De nya reglerna börjar gälla den 1 augusti 2018. Den nya kamerabevakningslagen innebär bland annat att

  • kravet på tillstånd begränsas till myndigheter och vissa andra som utför uppgifter av allmänt intresse
  • det blir lättare för Polismyndigheten och kommuner att få tillstånd till kamerabevakning på offentliga platser.
  • Polismyndigheten och Säkerhetspolisen får utökade möjligheter att tillfälligt använda kamerabevakning utan tillstånd när det finns risk för allvarlig brottslighet
  • det blir lättare att få tillstånd till kamerabevakning bland annat på tåg och stationer samt inom hälso- och sjukvården.

Samtidigt riktade riksdagen en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om att avskaffa kravet på tillstånd för polisens och andra brottsbekämpande myndigheters kamerabevakning genom att myndigheternas kamerabevakning helt undantas från den nya kamerabevakningslagen.

– Med den här lagstiftningen blir det lättare för myndigheter att använda kameraövervakning för att bekämpa brott, vilket också är lagens syfte,  kommenterar SNOS-ordförande Kristina Axén Olin avslutningsvis.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng