2018-04-01

Regeringens utredare föreslår ny alarmeringslag

I veckan lämnade 112-utredningen in betänkandet ”En nationell alarmeringstjänst – för snabba, säkra och effektiva hjälpinsatser”.

Utredningen har haft att analysera och utarbeta förslag som kan ligga till grund för regeringens kommande ställningstagande när det gäller reglering och organisering av framtidens alarmeringstjänst.

I betänkandet föreslår utredningen följande författningsändringar en ny alarmeringslag och en ny alarmeringsförordning.

”Utredningen föreslår ett nytt regelverk som berörda aktörer kommer att behöva anpassa sin verksamhet till. Vissa myndigheter får i uppdrag att utreda frågor vidare och andra får i uppdrag att ta fram till alarmeringslagen kompletterande föreskrifter”, står det att läsa i betänkandet.

Utredningen föreslår dessutom ytterligare några ändringar:

  • Upphävande av lagen (1981:1104) om verksamheten hos vissa regionala alarmeringscentraler
  • Ändring av lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation samt förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation
  • Komplettering av offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), oc
  • Komplettering av förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap.
Härutöver föreslår utredningen att vissa myndigheter – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Socialstyrelsen, Kustbevakningen, Polismyndigheten, Sjöfartsverket och länsstyrelserna – ges olika uppdrag, bland annat att utfärda till alarmeringslagen kompletterande föreskrifter


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng