2021-03-22

Regeringen vill skärpa säkerhetsskyddslagen

Regeringen vill nu skärpa säkerhetsskyddslagen så att de som bedriver säkerhetskänslig verksamhet kan förhindras att ingå avtal och andra sam­arbeten som kan skada Sveriges säkerhet.

– Transportstyrelsens tidigare IT-upphandling är ett exempel på varför denna förändring är viktig, säger inrikesminister Mikael Damberg (S) på en pressträff om den lagrådsremiss regeringen har färdig.

Säkerhetsskyddslagen omfattar både myndigheter och företag som arbetar med säkerhetskänslig verksamhet.

Säkerhetspolisen och andra myndigheter har under senare år uppmärksammat att aktörer som bedriver verksamhet av stor betydelse för Sveriges säkerhet har haft ett eftersatt säkerhetsskydd, bland annat i samband med att de anlitat externa aktörer. Säkerhetsskydds­lagen innehåller redan idag bestämmelser som ställer krav på verksamheterna i de fall där verksamheten exponeras för utomstående. Kraven gäller dock bara vid upphandlingar och andra anskaffningar.

De nya förslagen innebär bland annat att verksamheterna inför både upphandlingar, avtal och andra former av samarbeten där en extern aktör får tillgång till särskilt skyddsvärd verksamhet eller information, ska samråda med sin tillsynsmyndighet och ingå ett säkerhetsskyddsavtal med den andra parten. Tillsynsmyndigheterna får också utökade befogenheter att stoppa såväl planerade som pågående olämpliga förfaranden. Tillsynsmyndigheterna ska också kunna besluta om viten och sanktionsavgifter. Det går inte i dag, med något undantag.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 december i år.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng