2019-11-08

Regeringen vill se ytterligare åtgärder mot finansiering av terrorism

En utredning får i uppdrag att föreslå reformer för att ytterligare stärka arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Det beslutade regeringen i går.

– Regeringen arbetar intensivt med att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism, och vi har under de senaste åren kommit med ett stort antal förslag för att stärka regelverket. Nu tar vi ytterligare ett viktigt steg framåt, säger finansmarknadsminister Per Bolund.

Utredningen ska därför överväga åtgärder för att förbättra förutsättningarna för tillsynen och för ett effektivt informations- och erfarenhetsutbyte.

"En viktig del i arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism är att myndigheterna och bankerna har de verktyg som de behöver", skriver regeringen.

Utredningen ska bland annat:

  • analysera förutsättningarna för Finansinspektionen att effektivt bedriva tillsyn på området åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
  • analysera förutsättningarna för bankernas samt Finanspolisens och andra brottsbekämpande myndigheters förutsättningar att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism, vilket innefattar former för informationsdelning mellan banker och berörda myndigheter
  • göra en genomgripande analys av ändamålsenligheten i den befintliga tillsynsstrukturen på området, och
  • för de relevanta områdena, lämna förslag till författningsändringar.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2020.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng