2018-06-20

Regeringen vidtar åtgärder för att bekämpa hot mot demokratin

Igår presenterade justitie- och inrikesminister Morgan Johansson ett antal åtgärder som kommer att vidtas för att bekämpa hot mot demokratin.

Här är förslagen som presenterades:

  • Inom kort tillsätter regeringen en utredning som ska se över straffansvaret för rasistiska symboler. Utredaren ska ta ställning till om den nuvarande lagstiftningen behöver förtydligas eller kompletteras

  • Polismyndigheten och Säkerhetspolisen intensifierar sitt gemensamma arbete mot politiskt motiverad brottslighet

  • Regeringen kommer att föreslå att ett nytt brott, blåljussabotage, införs. Brottet gör det straffbart att angripa eller störa polis, räddningstjänst och ambulanssjukvård

  • Regeringen kommer att föreslå att minimistraffet för grovt våld eller hot mot tjänsteman höjs till 1 års fängelse och maximistraffet till 6 års fängelse

  • Regeringen kommer att tillsätta en utredning som ska se över hur fler samhällsfunktioner ska få ett förbättrat straffrättsligt skydd, bland annat sjukvårdspersonal

  • För att ingen ska behöva känna rädsla för att engagera sig politiskt kommer regeringen att föreslå en straffskärpningsgrund för brott mot förtroendevalda eller närstående till förtroendevalda

  • Regeringen kommer att föreslå ett antal insatser för att motverka brottslighet som syftar till att störa rättsväsendets arbete och människors vilja att delta i rättsprocessen. Det handlar bland annat om att se över och skärpa straffen för övergrepp i rättssak, mened och skyddande av brottsling

  • I en lagrådsremiss som beslutas den 20 juni lämnar regeringen ett antal förslag som förbättrar ordningen och säkerheten i domstol. Domstolarna ska få bättre möjligheter att hindra hot, trakasserier och påverkan av brottsoffer och vittnen. Åhörarna ska kunna hänvisas till en sidosal i stället för att följa förhandlingen inne i rättssalen. Rädda och utsatta brottsoffer och vittnen ska också få större möjlighet att närvara genom videokonferens.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng