2018-04-15

Regeringen positiv till svenskt krishanteringslager för EU

Regeringen har beslutat att i EU:s ministerråd rådet rösta för att anta ett beslut om att inrätta en central lagerkapacitet för EU:s civila krishanteringsinsatser.

Enligt regeringen bidrar insatserna till EU:s förmåga att förebygga konflikter och skapa förutsättningar för varaktig fred och säkerhet. Lagerkapaciteten väntas förbättra EU:s möjlighet till att snabbt svara i krissituationer och nå ut till krisområden.

"Sverige spelar en ledande roll i ansträngningarna att stärka EU:s civila krishanteringsförmåga i linje med EU:s globala strategi", skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Rådsbeslutet kommer att innebära att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får ett uppdrag.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan