2019-03-09

Regeringen narkotikaklassar åtta nya nätdroger

Åtta substanser som säljs och diskuteras på drogforum på internet ska nu narkotikaklassas. Flera av substanserna har kopplats till dödsfall i Sverige.

– Utvecklingen av nya farliga nätdroger går fort. Därför är det viktigt att vi som lagstiftare agerar snabbt och narkotikaklassar nya farliga substanser. Det möjliggör för polisen att agera mot försäljningen, säger socialminister Lena Hallengren.

Alla substanserna har vid något tillfälle blivit beslagtagna och identifierade i Sverige. Rättsmedicinalverket har rapporterat döds- och/eller brottsfall kopplade till 3-klorometkatinon (3-CMC), 4-klorometkatinon (4-CMC) och THJ-2201. Giftinformationscentralen har rapporterat förgiftningsfall för 3-klorometkatinon (3-CMC), 4-klorometkatinon (4-CMC), bk-2C-B och cyklopentylfentanyl. Alla substanser säljs och diskuteras på drogforum på internet.

Straffskalan för narkotikabrott av normalgraden är fängelse i högst tre år. För synnerligen grovt narkotikabrott är straffskalan fängelse i lägst sex och högst tio år.

Följande åtta substanser, samtliga idag klassificerade som hälsofarliga varor, ska nu klassificeras som narkotika:

  • 3-klorometkatinon (3-CMC)
  • 4-klorometkatinon (4-CMC)
  • bk-2C-B
  • ADB-FUBINACA
  • FUB-144
  • THJ-2201
  • Cyklopentylfentanyl
  • valerylfentanyl

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan