2022-08-10

Regeringens nya förslag mot våldsbejakande extremism

Regeringen vill göra en översyn av den lagstiftning som styr Säkerhetspolisens informations- och datahantering.

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson har presenterat fler åtgärder för att stävja våldsbejakande extremism och terrorism.

Bland regeringens pågående arbete mot våldsbejakande extremism är ett förslag på remiss om att den som deltar i en terroristorganisation ska kunna åtalas och straffas för det. Dessutom har regeringen tillsatt utredningen Förbättrade möjligheter att utbyta information med brottsbekämpande myndigheter, som ska redovisas senast den 31 oktober 2023.

Morgan Johansson har nu presenterat flera åtgärder som regeringen vill göra framöver: till exempel att se över om vapenlagstiftningen kan skärpas ytterligare för att säkerställa att vapen inte förekommer i olika typer av riskmiljöer, som till exempel våldsbejakande politiska miljöer.

Regeringen vill också göra en översyn av den lagstiftning som styr Säkerhetspolisens informations- och datahantering. Digitala plattformar utgör en grund för radikalisering, rekrytering och planering av terroristbrott. Utvecklingen ställer nya krav på Säkerhetspolisens arbetsmetoder, menar regeringen som också anser att Säpos operativa förmåga behöver stärkas för att kunna möta den ökande hotbilden i Sverige och kommer att föreslå mer resurser till Säkerhetspolisen i höstens budget.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng