2018-09-22

Regeringen återinför direktförverkande i samband med ordningsbot.

Regeringen vill återinföra direktförverkande i samband med föreläggande av ordningsbot.

Med begreppet direktförverkande avses att ett beslut om förverkande fattas i anslutning till att egendomen tas i beslag. Omedelbara förverkanden skiljer sig alltså åt från förverkanden ”i efterhand” genom att de förra fattas av poliser ute på fältet medan de senare fattas vid skrivbordet.

Genom en lagändring den 1 juli 2018 togs möjligheten till så kallat direktförverkande i samband med föreläggande av ordningsbot bort. Enligt regeringen var ändringen inte avsedd. Regeringen föreslår därför att den ordning som gällde fram till den 1 juli 2018 återställs.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng