2021-04-25

PTS: Huawei en latent säkerhetsrisk

I veckan skedde förhandlingar i förvaltningsrätten i målet om det var rätt eller ej att stänga ute Huawei från de svenska 5G-näten. PTS hänvisar till Säpo och försvaret som anser att om man tillåter utrustning från Huawei så kommer Sverige bygga in risken latent i 5G-nätet.

I oktober förra året meddelades att Huawei skulle stängas ute från auktionen av de svenska 5G-frekvenserna och det grundade sig på en rekommendation från Säkerhetspolisen och Försvarsmakten. Myndigheterna menar att kinesiska företag är skyldiga att rapportera till kinesiska myndigheter och Kina ägnar sig åt spionage.

– Huawei är ett seriöst bolag som aldrig skulle riskera hela bolagets existens genom att agera olagligt och medverka till spioneri, sa Huaweis ombud Henrik Bengtsson när det kinesiska bolaget inledde sin sakframställan i rätten.

Karolina Asp, chefsjurist på PTS, menar att PTS förlitar sig på bedömningen från Säpo och försvaret.

– De anser att om man tillåter utrustning från Huawei så kommer vi ha byggt in risken latent i 5G-nätet. Och vi kan inte bygga in risken och vänta på att något händer, när väl skarpt läge uppstår är det då för sent att göra något åt saken. 

Henrik Bengtsson menar att beslutet inte är proportionerligt.

– Man har inte gjort en sofistikerad bedömning vare sig enligt svensk rätt eller enligt EU-rätten från PTS sida. Myndigheten hade behövt fundera hur den här risken som säkerhetsmyndigheterna påstår existerar då kan åtgärdas optimalt. Alltså hur man kan uppnå ändamålet utan att orsaka mer skada än nödvändigt. Det har PTS inte gjort, säger han till Ny Teknik.

Per Andersson å andra sidan framhöll att det är möjligt för en leverantör att lägga in dolda funktioner eller skadlig kod.

– Den kan ligga latent och aktiveras vid en framtida tidpunkt. En leverantör av utrustning har en utomordentlig förmåga att dölja detta, sa Per Andersson.

Det väntas nu ta upp till två månader innan Förvaltningsrättens dom kommer.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng