2019-11-18

Pris till brottsförebyggande arbete med kamerabevakning

Arbetet i Sofielund har vänt en negativ utveckling i området, bland annat med hjälp av kamerabevakning. Kameraskylten på bilden är endast för illustration och är inte tagen i Sofielund.

Sofielundsarbetet, som bland annat innefattar kamerabevakning för att minska narkotikahandel, fick första pris i den svenska brottsförebyggande deltävlingen till European Crime Prevention Award (ECPA). Den europeiska finalen äger rum i Helsingfors 12 december.

– Sofielundsarbetet är ett bra exempel på att det med gemensamma krafter går att vända en negativ utveckling i ett område. Olika samhällsaktörer har bidragit med resurser, de har testat olika idéer och arbetat gemensamt och långsiktigt för att lyfta området. Det har visat sig vara väldigt framgångsrikt och det är just de samlade insatserna som vi uppmärksammar genom att prisbelöna arbetet, säger Björn Borschos, t f generaldirektör, Brå.

Av 14 kvalificerade svenska bidrag har Sofielundsarbetet utsetts till vinnare och kommer att representera Sverige i den europeiska finalen. Sofielundsarbetet är en samverkan mellan Fastighetsägare BID Sofielund, Malmö universitet, Polisområde Malmö samt Malmö stad.

Årets tema för ECPA är att minska och förebygga drogrelaterade brott och drogmissbrukets skadeverkningar bland unga. De nominerade verksamheterna kan ha som mål att minska brottslighet och ordningsstörningar relaterade till unga människors drogmissbruk eller att förbättra allmänhetens trygghet i offentliga miljöer. De svenska bidragen som kommit in i år är arbeten som bedrivs områdesbaserat, i skolmiljö och på internet. Några har en mer nationell ansats och några bedrivs i tätt samarbete mellan forskare och praktiker exempelvis inom vården.

Juryns motivering:

Arbetet i Sofielund har vänt en negativ utveckling i området, som haft stora problem med både tung kriminalitet, framförallt öppen droghandel, och mindre brott som klotter och skadegörelse, vilket skapat stor otrygghet. De svåra problemen har lösts genom att den kollektiva förmågan har stärkts bland de som bor och verkar i området. Ett brett spektrum av insatser har genomförts av både civilsamhälle, näringsliv och offentliga aktörer, såsom kommun och polis, t.ex. i form av kamerabevakning och satsningar på att öka den sociala sammanhållningen. Forskare har följt och utvärderat arbetet. Framgången har legat i ett starkt och handlingskraftigt lokalt nätverk där alla bidragit på olika sätt. Insatserna har lett till en ökad stabilitet i området och tecken på minskad nyrekrytering till kriminalitet och narkotikabruk.

Priset i den svenska deltävlingen delas ut av Brås tillförordnade generaldirektör Björn Borschos. Prissumman är på 20 000 kronor.
Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng