2018-11-15

Politiker och forskare delar på Stockholmspriset i kriminologi

Schweiz tidigare förbundspresident Ruth Dreifuss och den amerikanska professorn Peter Reuter tilldelas Stockholmspriset i kriminologi för deras på “ett väsentligt sätt förbättrat behandlingen av narkotikamissbruk”.

Den internationella juryn för Stockholmspriset i kriminologi – världens största kriminologipris – har utsett en politiker och en forskare i narkotikapolitik till mottagare av utmärkelsen för 2019.

Som inrikesminister (1993–2002) och förbundspresident för Schweiz (1999) var Ruth Dreifuss den främsta politiska försvararen av ett unikt försök att testa en ny behandling av heroinanvändare. Man ville undersöka om den nya behandlingen skulle kunna bidra till att minska den brottslighet och de hälsoproblem som traditionell narkotikapolitik gav upphov till.

I dessa experiment erbjöds individer som misslyckats med sina metadonbehandlingar en så kallad ”Heroin-Assisterad-Terapi” (HAT). De gavs möjlighet att injicera legalt förskrivet heroin i medicinskt övervakade anläggningar. Frågan var huruvida metoden kunde göras säker och hur det skulle påverka missbrukarnas beteende.

Det visade sig att HAT-försöken avsevärt minskade missbrukarnas brottslighet, samtidigt som deras hälsa förbättrades. Resultatet av dessa försök, och lagstiftningsarbete inspirerat av Ruth Dreifuss, blev att HAT-behandlingen idag är rutinmässigt tillgänglig i Schweiz.

Långt innan dessa försök initierades hade Peter Reuter ägnat decennier åt att undersöka sambandet mellan narkotikapolitik och brottslighet. Hans gedigna forskning har lett till samma insikter och slutsatser som de schweiziska fälttesterna. Genom att studera hur kriminalisering av narkotikabruk och dess verkställighet påverkar brottslighet och hälsa, identifierade Reuter metoder som utan legalisering av narkotika kan ge bättre effekt.

Hans studier om effekterna av drogpriser och tillgänglighet av narkotika har visat att många av fördelarna med förbud mot narkotikabruk kan uppnås med mindre ingripande åtgärder. Enbart straffinriktad bekämpning av narkotikaproblemet kan öka brottsligheten utan att minska narkotikakonsumtionen.

Genom att förklara dessa nya behandlingsmetoder, inklusive den schweiziska modellen, har Reuters forskning lett till en förändring av narkotikapolitiken i länder som Brasilien, Peru, Malaysia, Nya Zeeland, Schweiz, Storbritannien, Vietnam, Uruguay och USA med flera.

Priset delas ut den 11:e juni nästa år i Stockholms stadshus. Pristagarna belönas för deras unika och evidensbaserade arbeten som inkluderat omfattande fälttester av effekterna av narkotikapolitiska innovationer på brottsligheten och missbrukarnas hälsa.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng