2018-07-06

Polisutbildning till Högskolan i Borås

Nu kan Polismyndigheten starta landets femte polisutbildning – vid Högskolan i Borås. Beslutet är ett led i regeringens satsning på en effektiv och närvarande polis i hela landet.

För att öka antalet polisanställda och ha en effektiv och närvarande polis i hela landet har regeringen ökat anslaget till Polismyndigheten med totalt 7,1 miljarder kronor för åren 2018–2020. Med dessa medel ska Polismyndigheten bland annat starta landets femte polisutbildning, som ska bedrivas vid Högskolan i Borås.

– Antalet polisanställda ska öka med 10 000 personer till år 2024 och under mandatperioden har intagningen på polisutbildningen fördubblats. Utbildningen i Borås ser till att fler kan genomgå polisutbildningen och bidra till att skapa trygghet för alla, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.

Polisutbildningen finns idag på tre lärosäten i Sverige: Umeå universitet, Linnéuniversitet och Södertörns högskola. Nästa år planeras polisutbildningen starta även på Malmö universitet och Högskolan i Borås. Från och med nästa år är ambitionen att ta in runt 2 000 studerande per år på polisutbildningen, jämfört med drygt 1 500 i år. Fördelningen mellan lärosätena kommer ske utifrån kapacitet och intresse från studenterna.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan