2019-09-25

Polisens personaltillväxt håller takten

Foto: Polisen

Polismyndighetens personalprognoser visar att det finns förutsättningar att nå målet om närmare 40 000 polisanställda till utgången av 2024.

I en utredning från riksdagens utredningstjänst, RUT, dras slutsatsen att det blir svårt att nå målet i tid. Enligt Polismyndighetens egna prognoser går det dock att nå målet till utgången av 2024.

– Våra prognoser visar just nu att vi håller takten för att kunna växa som planerat. Den omgång som nyligen startat polisutbildningen väntas bli den största terminsomgången någonsin. Samtidigt är det en offensiv prognos vi arbetar mot och som kräver insatser på flera fronter, säger Mattias Dejke, nationell samordnare för polisens tillväxtfrågor.

Polisens egna prognoser utgår från fler faktorer, jämfört med de som RUT räknat på.

– Det handlar bland annat om en minskad avgångstakt bland poliser, att fler poliser återanställs och att ålderstrukturen leder till färre pensionsavgångar kommande år. Utöver den traditionella polisutbildningen har vi också tagit fram en funktionsinriktad polisutbildning, säger Mattias Dejke.

Polisens prognoser bygger på att cirka 2 000 studenter per år påbörjar utbildningen. De bygger också på att polisensålderstruktur ändras så att den årliga andelen av kåren går i pension minskar.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng