2024-03-27

Polisens nya vapen: gummiprojektilen

Gummiprojektilen, där toppen på kulan är gummi och botten består av ett plasthölje för precision, avfyras från ett vapen som påminner om ett förstärkningsvapen. Foto: Polisen

Den så kallade gummiprojektilen ska förbättra polisers säkerhet och arbetsmiljö samtidigt som den ska minska risken för allvarliga personskador i samband med ingripanden.

Polisen har beslutat om införande av ett nytt våldshjälpmedel, gummiprojektilen. Det sker som en del av de 50 åtgärdspunkter som listades i en handlingsplan efter utvärdering av upploppen i flera städer under påsken 2022. Ett av åtgärdsområdena var att utveckla strategin och förmågan inom Polismyndighetens arbete med folksamlingar, SPT (särskild polistaktik), där en del handlar om ökad utrustning då poliser arbetar mot allvarliga ordningsstörningar och våldsamma upplopp.

Den nya utrustningen är enbart avsedd att användas mot enskild individ i en folksamling, och då utifrån vissa förutsättningar, eller mot enskild individ vid ingripande i särskilt farliga eller komplicerade situationer. Det kommer enbart att vara poliser inom SPT och inom ramen för det nationella insatskonceptet, NIK, som får använda det nya våldshjälpmedlet.

– Syftet är att det ska bidra till en förbättrad säkerhet och arbetsmiljö för de poliser som arbetar mot allvarliga ordningsstörningar eller vid ingripanden i särskilt farliga och komplicerade situationer, säger Ulf Sand som är verksamhetsutvecklare av utrustning på Noa, Nationella operativa avdelningen.

Hans kollega Henrik Moreau, som är verksamhetsutvecklare för SPT-konceptet på Noa, tillägger:

– Dessutom minskar riskerna för allvarliga skador när poliser kan använda detta vapen i situationer då de annars skulle ha behövt använde ordinarie tjänstevapen.

Gummiprojektilen, där toppen på kulan är gummi och botten består av ett plasthölje för precision, avfyras från ett vapen som påminner om ett förstärkningsvapen. Det, eller liknande modeller, har sedan en tid använts för att skjuta gummiprojektiler i ett par europeiska länder och i USA. Förhoppningen är att det ska användas av svensk polis från vintern 2024/2025.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng