2018-01-04

Polisen: Tio gånger fler säkerhetskameror behövs

Joakim Söderström, nationellt ansvarig för polisens allmänna kameraövervakning.

För att kunna öka tryggheten och klara upp fler brott menar Polisen att det behövs tio gånger fler poliskameror på offentliga platser.

I dag har Polismyndigheten 150 säkerhetskameror uppsatta på brottsutsatta platser i landet, men behovet av fler kameror är stort. Enligt Joakim Söderström, nationellt ansvarig för polisens allmänna kameraövervakning, är det troligt att antalet poliskameror kommer att växa kraftigt de närmaste åren om reglerna för att sätta upp dem förenklas.

– Det är inte omöjligt att vi kommer att växa till 1 500 kameror spridda på Sveriges yta om tre år, och någonstans där skulle behovet vara täckt. Då har vi täckt de särskilt utsatta områdena och de platser som är särskilt utsatta i samband med terrorangrepp och liknande, säger han till Svenska Dagbadet.

Han fortsätter:

– Det kan låta mycket, men det bör sättas i relation till att det bara i Stockholms tunnelbana sitter cirka 5 000 kameror uppsatta.

Idag är det ofta svårt för polisen att få tillstånd att sätta upp säkerhetskameror på gator och torg. Från politiskt håll har det framförts förslag om att ersätta tillståndsplikten med en anmälningsplikt. Polisen vill dock även slippa anmäla och i stället själv ha en förteckning över alla kameror, så att tillsynsmyndigheten kan granska användningen.

– Det som är problematiskt med om det ska anmälas till någon annan, och det ska motiveras, är att det finns en överhängande risk att det kommer att motsvara nuvarande tillståndsförfarande och bli onödigt betungande. Fokus bör ligga på att personuppgifterna behandlas korrekt, inte på kontrollerande administration, säger Joakim Söderström till Svenska Dagbladet.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng