2021-09-09

Polisen: ”Samhällshotet större än skjutningarna”

Kommuner och polis måste nu sätta in kraftfullare åtgärder mot individer längre ner i nätverken. Det framgår under polisens seminarium Polisen, brotten och tryggheten.

Efter en period där de grova öppna våldsuppgörelserna gick ner ligger antalet skjutningar återigen på mycket höga nivåer. Mellan januari och augusti i år sköts 35 människor ihjäl och det totala antalet skjutningar uppgick till 220 stycken.

Förenklat kan uppgången av de grova våldsuppgörelserna under de senaste månaderna förklaras med att gängen har hämtat sig efter de framgångar polisen hade mot ledande aktörer efter Encrochat och Trojan Shield. När individer som befunnit sig längre ner i de kriminella nätverken vill kliva uppåt uppstår ofta konflikter när flera vill ta över efter tidigare ledargestalter, menar polisen.

– Vi har nått stora framgångar i toppen av nätverken och det är rätt väg att gå. Vi kommer fortsätta i samma riktning. Polisen har i dagsläget 254 pågående utredningar som gäller mord och mordförsök. Nu måste andra aktörer tillsammans med oss jobba systematiskt även mot botten av nätverken. Med ett uthålligt och samlat arbete mot dessa aktörer ökar vi kraftigt möjligheterna att vända utvecklingen av det grova våldet, säger Johan Olsson, chef för polisens nationella operativa avdelning Noa.

Johan Olsson menar att kraftfullare kommunala brottsförebyggande insatser kan göra stor skillnad, till exempel genom att polisen och kommunerna har en närmare dialog efter så kallade SoL14-anmälningar för att fånga upp barn i riskzonen. Kommunerna kan också tillsammans med andra arbeta för att minska segregationen och det utanförskap som många människor i utsatta områden upplever.

– Skjutvapenvåldet drabbar många på ett livsavgörande sätt och samtidigt är de bakomliggande problemen betydligt större. Den organiserade brottsligheten tillåts växa genom att systematiskt utnyttja strategiska sårbarheter i samhället. Kriminella utnyttjar allt från bristande integration till digitalisering och friare rörlighet av kapital och människor. Överger vi medborgare i perifera områden faller samhället sönder därifrån, säger Johan Olsson.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng