2022-11-22

Polisen: ”Så upptäcker du styrelsemålvakter”

En styrelsemålvakt är en person som är styrelseledamot eller verkställande direktör i ett företag utan att faktiskt driva företaget.

Målvakter används frekvent inom den organiserade brottsligheten. En typ av målvakt som polisen varnar för är en styrelsemålvakt – en fysisk person, en fiktiv person med fingerade personuppgifter eller en fysisk person vars personuppgifter har köpts, kapats eller stulits. Nu listar polisen förslag till åtgärder för att underlätta upptäckten av målvakter.

Polisen gör skillnad på tre olika typer av målvakter: penningmålvakt, bulvan och styrelsemålvakt. En penningmålvakt är en person som tvättar pengar genom att upplåta sitt konto till kriminella aktörer, medan en bulvan är en person ”som agerar i sitt eget namn, men för en annan persons räkning. Bulvanen kan till exempel ingå i en styrelse och ersätter då den egentliga ägaren som av någon anledning vill eller måste dölja sin koppling till företaget, exempelvis vid näringsförbud”.

En styrelsemålvakt är en person som är styrelseledamot eller verkställande direktör i ett företag utan att faktiskt driva företaget. Det kan vara en fysisk person, en fiktiv person med fingerade personuppgifter eller en fysisk person vars personuppgifter har köpts, kapats eller stulits. Och ibland är personen inte ens medveten om att han eller hon är angiven som styrelse­ledamot eller verkställande direktör i företaget, menar polisen.

Nu har polisen listat varningssignaler kopplade till målvakter, och inte minst riktar det sig till personer som arbetar inom den finansiella sektorn.

Polisens varningssignaler som kan indikera att företrädaren är en målvakt:

 • Företaget företräds av någon annan än den verkliga huvudmannen: Talan förs av någon annan än av den verkliga huvudmannen i ett mindre företag.
 • Bristande branschkunskap: Målvakter saknar ofta kunskap om den bransch som företaget är verksamt inom.
 • Flera företagsengagemang: Företrädaren förekommer i flera företag som det saknas ett naturligt samband mellan, som exempelvis adress, verksamhetsområden eller firmanamn.
 • Tidigare konkurser: Företrädaren har varit styrelseledamot eller suppleant i flera företag som har gått i konkurs


Fler varningssignaler där det kan behövas ytterligare utredning:

 • Det är svårt att komma i kontakt med företrädaren.
 • Företrädaren har haft många styrelseuppdrag under kort tid.
 • Företrädaren har låg eller ingen inkomst.
 • Företrädaren har betalningsanmärkningar eller en skuld hos Kronofogdemyndigheten.
 • Företrädaren har gått i personlig konkurs, har näringsförbud eller är dömd i domstol.
 • Företrädaren står som särskild delgivningsmottagare.
 • Företrädarens kreditvärdighet har sjunkit drastiskt på kort tid.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng