2024-01-09

Polisen: ”Redo för ny lag om ordningsvakter”

Lagändringen innebär att samarbetet mellan poliser och ordningsvakter kommer att öka.

1 januari infördes en ny lag om ordningsvakter. Den nya lagen ger förutsättningar för en mer flexibel och ökad användning av ordningsvakter och en utökad samverkan mellan ordningsvakter och polis.
– Den nya lagen medför en avlastning, säger Per Engström, sektionschef Nationella operativa avdelningen.

I ordningsvakternas uppdrag har det sen tidigare ingått att upprätthålla ordningen, men nu ska de också främja trygghet, alltså till delar arbeta brottsförebyggande.

För att klara uppdraget har ordningsvakten fått nya befogenheter. Exempelvis kan ordningsvakten förstöra alkohol av ringa värde och transportera berusade personer. För detta krävs beslut av Polismyndigheten. Lokalpolisområdena har därför sett till att vakterna snabbt och enkelt får kontakt.

– Vår yttre personal är hårt ansträngda och många lokalpolisområden lägger en stor del av arbetstiden på att omhänderta och transportera berusade personer. Den nya lagen medför en avlastning, säger Per Engström.

Lagändringen innebär att samarbetet mellan poliser och ordningsvakter kommer att öka.

– Poliser och ordningsvakter kan närma sig varandra när det gäller att skapa trygghet på olika platser. Ordningsvakter kommer inte ersätta polisen men vi får möjlighet att upphandla eller anställa egna ordningsvakter för att öka tryggheten, säger Per Engström.

Tidigare har reglerna för vem som får använda ordningsvakter varit restriktiva. Den nya lagen innebär att även privatpersoner och juridiska personer nu kan ansöka om att få använda ordningsvakter.

– Exempelvis kan en bostadsrättsförening, en båtklubb eller den som arrangerar en stor privat fest ansöka om ordningsvakter. Varje ansökan måste prövas av Polismyndigheten, säger Per Engström.

Den nya lagen innebär att exempelvis restauranger, pubar och klubbar som har serveringstillstånd, nu måste söka tillstånd för att ha ordningsvakter. Tidigare har en anmälan till myndigheten räckt. Det nya förfarandet med ansökan medför att Polismyndigheten kan bedriva en mer effektiv tillsyn över ordningsvakter.

Befintliga tillstånd, förordnanden och utbildningar för ordningsvakter måste också förnyas. För att omhänderta detta har polisen utvecklat nya och mer omfattande utbildningar för ordningsvakter och succesivt ökat kapaciteten för att handlägga fler ansökningar.

– Polisen har jobbat hårt en längre tid för att förbereda vår organisation och ge alla berörda en smidig övergång. Nu är det mesta på plats, säger Per Engström.

Polisen samverkar även med bevakningsbranschen på nationell, regional och lokal nivå.

– Vi jobbar för att alla inblandade ska få sina behov tillgodosedda. Det är en successiv process som pågår hela 2024.

Polisregionerna tar emot ansökningar om tillståndsområden och att få använda ordningsvakter.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng