2019-02-19

Polisen fokuserar på yrkestrafik

Under vecka 8 pågår en nationell trafikvecka med inriktning yrkestrafik, främst den tunga trafiken.

Under veckan kommer polisen att ägna extra uppmärksamhet åt den tunga yrkestrafiken med kontroll av kör- och vilotider, lastsäkring, farligt gods och fordons vikt.

– Trafikveckorna är en del av polisens arbete mot nollvisionen. Förare som inte får den vila de ska ha och kör för länge med bristfälliga fordon riskerar säkerheten i trafiken. Därför är det viktigt med kontroll av både förares kör- och vilotider och fordonens skick, säger Erling Andersson, poliskommissarie på utvecklingscentrum Mitt.

Extra stort fokus kommer att läggas på att upptäcka olaga cabotage. Cabotage innebär att utländska transportföretag stationerade i ett EU-land under vissa förutsättningar har rätt att genomföra inrikestransporter i ett annat EU-land. Polismyndigheten har ett tydligt uppdrag att öka kontrollverksamheten inom detta område.

– I regleringsbrevet för polismyndigheten finns särskilda åtaganden just gällande så kallade cabotagekontroller och flygande inspektion. Avseende cabotage har myndigheten därför genomfört en omfattande utbildningsinsats i ämnet. Det passar väldigt bra att göra intensiva insatser under vecka 8 när vi ändå har fokus på den tunga nyttotrafiken, säger Erling Andersson.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan