2019-02-04

Över 300 skjutningar i Sverige 2018

Under 2018 utfördes 306 bekräftade skjutningar i Sverige. Antalet är därmed något lägre än 2017, samtidigt som fler dödades.

De flesta fall av dödligt våld med skjutvapen, tre av fyra skjutningar, utfördes i storstadsregionerna och majoriteten på allmän plats i tätbebyggt område. Polisens nya statistik för 2018 visar att i samband med de 306 skjutningarna förra året dödades 45 personer och 135 personer skadades, jämfört med 43 dödade 2017 och 139 skadade.

Noas bedömning är skjutningarna bottnar i konflikter som ofta handlar om narkotikauppgörelser, rivalitet och hämndaktioner. Nya siffror från Nationellt forensiskt centrum, NFC, visar samtidigt att antalet narkotikaärenden har fördubblats på tio år, från drygt 22 000 ärenden till drygt 44 000 ärenden.

– Många europeiska länder har utanförskapsområden med låg socioekonomisk status i kombination med en utbredd narkotikahandel. Ändå sticker Sverige ut i jämförelse med andra länder när det gäller dödligt våld med skjutvapen. Vi inleder nu ett arbete med att ta reda på orsakerna till varför det skjuts så mycket här så att vi kan sätta in rätt åtgärder, säger Linda H Staaf, chef för underrättelseenheten vid Noa, polisens nationella operativa avdelning.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan