2024-01-04

Ökat fokus på lokal närvaro i regleringsbrevet för polisen

Åren 2023–2026 beräknas anslaget till Polismyndigheten sammantaget öka med drygt 10 miljarder kronor.

Regeringen har beslutat om Polismyndighetens regleringsbrev för 2024. Ökad lokal närvaro, förbättrade resultat i utredning och lagföring samt effektivitet står i fokus i regleringsbrevet.

– Den nya polisledningen har fått ett tydligt förändringsuppdrag: att upprätta en lokalt synlig och trygghetsskapande polis med god service till medborgarna, få upp trycket i utredningsverksamheten så att fler brott klaras upp och säkerställa en effektiv styrning, användning och uppföljning av polisens växande resurser. Det är viktigt för att trycka tillbaka den grova organiserade brottsligheten, men också för att bekämpa vardagsbrottsligheten och återupprätta tryggheten i samhället. I regleringsbrevet för 2024 slår vi fast den riktningen för myndigheten, säger justitieminister Gunnar Strömmer.

År 2024 ökar anslaget med totalt 3,7 miljarder kronor jämfört med i år. Åren 2023–2026 beräknas anslaget till Polismyndigheten sammantaget öka med drygt 10 miljarder kronor. För åren 2023–2026 beräknas anslagen till rättsväsendet öka från 69 till 90 miljarder kronor.

Inriktningen i Polismyndighetens regleringsbrev för 2024 ligger i linje med det förändringsuppdrag som den nya polisledningen har fått. I regleringsbrevet för 2024 sätter regeringen upp ett nytt mål om att Polismyndighetens lokala närvaro ska öka i hela landet. Kopplat till den fortsatta tillväxten får Polismyndigheten också i uppdrag att öka antalet lämpade polisstuderande. Polismyndigheten ska även förbättra servicen och tillgängligheten till medborgarna.

Vidare ska lagföringen av antalet brott i förhållande till brottsutvecklingen öka. Regeringen pekar särskilt på följande delar: dödligt våld, mäns våld mot kvinnor, brott mot barn, bedrägeri-, bidrags- och penningtvättbrott samt insatser mot unga lagöverträdare. Polismyndigheten ska även redovisa hur man säkerställer effektiv styrning, användning och uppföljning av polisens växande resurser.

Mer innehåll i Polismyndighetens regleringsbrev:

• Redovisa hur polisen använt gränskontroller: Polismyndigheten ska särskilt redovisa hur de utvecklat arbetet mot irreguljär migration och gränsöverskridande organiserad brottslighet. Polisen ska även redovisa hur de använt de utökade möjligheterna till kontroller nära gränsen och hur polisen ska se till att identifiera fler personer som vistas olovligen i Sverige.

• 2500 kameror vid utgången av 2024: För att öka tryggheten och möjligheten till uppklaring av brott ska antalet kameror för bevakning öka ytterligare. Antalet bevakningskameror ska uppgå till 2 500 vid utgången av 2024.

• Ökad operativ förmåga att bekämpa grova brott: Polismyndigheten ska redovisa hur myndigheten har frigjort resurser till förmån för den polisiära kärnverksamheten. Man ska också redovisa hur myndigheten har säkerställt en ökad operativ förmåga att bekämpa grova brott med koppling till kriminella nätverk.

• Utvecklingsarbete för att bekämpa mäns våld mot kvinnor: Polismyndigheten ska även redovisa vilket utvecklingsarbete som bedrivs för att bekämpa våld mot barn, mäns våld mot kvinnor samt hedersrelaterat våld och förtryck.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng