2021-02-07

Ökad risk för arbetslivskriminalitet under pandemin

Arbetslivskriminalitet är ett fortsatt växande samhällsproblem enligt en ny myndighetsgemensam lägesrapport. Myndigheternas kontroller visar att brott mot skatte- och bidragsregler hänger samman med brister i arbetsmiljön och utnyttjande av människor. 

Oseriösa företag försöker skaffa sig fördelar genom att felaktigt få del av bidrag och missbruka statliga stöd.

– Vi ser oseriösa företag som försöker skaffa sig fördelar genom att antingen runda eller helt strunta i gällande regelverk. En del har dålig koll på vilka regler som gäller, medan andra agerar medvetet kriminellt. Ofta bryter dessa företag mot flera regler samtidigt. Våra kontroller visar bland annat hur brott mot skatte- och bidragsregler hänger nära samman med brister i arbetsmiljön och utnyttjande av människor, säger Pia Bergman, expert ekonomisk brottslighet, Skatteverket.

Sedan 2018 har myndigheterna gjort över 4 000 oanmälda gemensamma kontroller för att motverka utbredningen av osund konkurrens och arbetslivskriminalitet. Hälften av de kontrollerade företagen har fått krav på att åtgärda brister och minst vart tionde företag har fått förbud. Dessa har tillfälligt tvingats stänga hela eller delar av sin verksamhet på grund av de brister myndigheter hittat. Vid kontrollerna hittas allt från allvarliga arbetsmiljöbrister, svart arbetskraft, boenden på arbetsplatser, misstänkt människohandel till skatte- och bidragsbrott. Under pandemin riskerar problemen med arbetslivskriminalitet att öka, menar polisen:  Oseriösa företag försöker hela tiden hitta nya sätt att snedvrida konkurrensen på arbetsmarknaden.

Covid-19 har påverkat förutsättningarna för de myndighetsgemensamma kontrollerna, bland annat genom att det gjorts färre besök på arbetsplatser för att minska eller motverka smittspridning. Antalet kontroller under 2020 minskade med 30 procent jämfört med föregående år. Trots detta har antalet övervägda kontroll- och sanktionsavgifter uppgått till sju miljoner kronor, att jämföra med drygt tio miljoner kronor under 2019.

– Vid våra kontroller möter vi ofta utländska arbetstagare vars förhållanden kraftigt skiljer sig från deras svenska kollegors. Det gäller allt från arbetsförhållanden, risker i arbetsmiljön till beroendeförhållanden till arbetsgivare och rätten att få arbeta i landet. Det är en komplex problematik som är resurskrävande, säger Johan Winberg, poliskommissarie, Polismyndigheten.

Källa: Polisen


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng