2019-03-28

Nytt statligt ID-kort ska minska bedrägerier

Regeringens särskilda utredare föreslår ett nytt statligt ID-kort och elektroniskt ID.

– Bedrägerier som begås med användning av falska eller stulna id-handlingar är ett växande problem. Med de här förslagen från utredningen tar staten kontrollen över svenska identitetshandlingar, säger inrikesminister Mikael Damberg i en kommentar.

Det finns i dag många handlingar som accepteras som bevis för någons identitet, vilket försvårar kontrollen av handlingarnas äkthet och giltighet och medför att de kan missbrukas. Enligt utredningen är det endast pass och statliga identitetskort som uppfyller de säkerhetskrav som bör ställas för att kunna godtas som fysiska identitetshandlingar i de situationer som kräver en säker identifiering.

Utredningen föreslår en ny lag och förordning om statliga identitetshandlingar med bestämmelser om ett statligt identitetskort och en statlig e-legitimation. Id-kortet kan utfärdas med eller utan funktion som resehandling och ersätter både det nationella identitetskortet och identitetskortet för folkbokförda i Sverige. Att ID-kortet utfärdas med funktion som resehandling innebär att det, förutom att användas som identitetshandling, även kan användas som resehandling i stället för pass vid resor inom EU. Det överensstämmer med det som i dag gäller för det nationella identitetskortet.

Utredningen föreslår även att en statlig e-legitimation på högsta tillitsnivå får finnas på det statliga identitetskortet och att e-legitimationen ska även kunna användas för att skapa en elektronisk underskrift.

"En säker elektronisk identifiering bidrar också till att motverka den identitetsrelaterade brottsligheten. Med en säker grundidentifiering som görs av en myndighet vid ett personligt besök minskar risken för att fel person får tillgång till e-legitimationen", skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Utredningens förslag kommer att remissbehandlas.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng