2019-09-14

Nytt justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen

Regeringen har utnämnt kammarrättslagmannen Marie Jönsson till justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen.

Marie Jönsson är sedan 2015 kammarrättslagman i Kammarrätten i Stockholm. Dessförinnan var hon chefsrådman i Förvaltningsrätten i Stockholm. Under åren 1993–2006 arbetade hon i Regeringskansliet, bland annat som ämnesråd och tillförordnat departementsråd i Finansdepartementet. Hon är ledamot i Skatterättsnämnden och har haft uppdrag som särskild utredare inom skatteområdet.

Marie Jönsson tillträder som justitieråd den 1 mars 2020.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan