2019-09-21

Nytt justitieråd i Högsta domstolen

Regeringen har utnämnt expeditionschefen Johan Danelius till justitieråd i Högsta domstolen.

Johan Danelius arbetar sedan 2012 i Justitiedepartementet, inledningsvis som departementsråd och enhetschef, därefter som tf. rättschef och från 2016 som expeditionschef. Dessförinnan arbetade han i tre år vid Hamilton advokatbyrå, inledningsvis som counsel och från 2011 som advokat och delägare. Under åren 2000–2009 arbetade han i Justitiedepartementet där han var rättssakkunnig, kansliråd och ämnesråd samt biträdande enhetschef. Han anställdes som hovrättsassessor 2000.

Johan Danelius tillträder som justitieråd den 20 januari 2020.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan