2018-09-19

Nya rekommendationer vid upphandling till samhällsviktig verksamhet

I en ny vägledning ger MSB, Upphandlingsmyndigheten och SKL stöd till kommuner och landsting som upphandlar varor och tjänster till samhällsviktig verksamhet.

Samhällsviktig verksamhet som bedrivs i offentlig regi är i hög grad beroende av externa leverantörer av varor, tjänster och byggentreprenader. Kommuner och landsting behöver därför beakta behovet av krisberedskap i sina upphandlingar. Vägledningen "Upphandling till samhällsviktig verksamhet" är ett stöd för att underlätta detta.

– En framgångsfaktor är samverkan mellan olika funktioner inom organisationen som kan bidra med sina perspektiv, till exempel verksamhet, inköp och krisberedskap, säger Omar Harrami, som ansvarat för vägledningen.

Vägledningen vänder sig till medarbetare och chefer i kommuner och landsting samt kommunala och landstingsägda organisationer som arbetar med samhällsviktiga verksamheter, upphandling eller krisberedskap. Den har tagits fram i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting och Upphandlingsmyndigheten.

Vägledningen går att läsa via länken nedan:
https://www.msb.se/Upload/Nyheter_press/MSB840_S5_Upphandling-samhallsviktig-verksamhet.pdfLeverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng