2018-11-04

Nya föreskrifter för leverantörer av samhällsviktiga tjänster

Från och med den 1 november 2018 gäller MSB:s föreskrifter för anmälan och identifiering av leverantörer av samhällsviktiga tjänster samt informationssäkerhet för leverantörer av samhällsviktiga tjänster.

Föreskrifterna är en del av NIS-regleringen, och berör organisationer i såväl privat som offentlig sektor.

– Informationssäkerheten måste höjas i Sverige. NIS-regleringen blir ett viktigt verktyg för styrning och tillsyn av informationssäkerheten i verksamheter som är viktiga för samhällets funktionalitet. Föreskrifterna är framtagna i nära dialog med tillsynsmyndigheterna och Socialstyrelsen, och vi kommer att fortsätta med ett nära samarbete för samordning kring krav, stöd och tillsyn, säger Dan Eliasson, generaldirektör för MSB.

Lagen (2018:1174) om informationssäkerhet i samhällsviktiga och digitala tjänster och tillhörande förordning trädde i kraft 1 augusti, och i och med det införs NIS-direktivet i svensk rätt.

Direktivet innehåller åtgärder för att uppnå en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverk och informationssystem inom EU.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng