2023-06-26

Ny utredning om effektivare tillgång till elektroniska bevis

Regeringen tillsätter nu en utredning som ska ge de svenska brottsbekämpande myndigheter nya och effektiva verktyg för att snabbt få tillgång till elektroniska uppgifter som inte finns lagrade i Sverige.  

Under det svenska EU-ordförandeskapet har Sverige avslutat förhandlingarna av ett lagstiftningspaket om gränsöverskridande tillgång elektroniska bevis. Sverige har därmed drivit fram ett regelverk som kommer att stärka brottsbekämpningen på både EU-nivå och i Sverige, menar regeringen. Regelverket kommer att göra det möjligt för brottsbekämpande myndigheter i ett EU-land att i en brottsutredning vända sig direkt till tjänsteleverantörer i ett annat EU-land och begära ut elektroniska uppgifter som kan användas som bevisning. Det kan exempelvis handla om abonnentuppgifter eller textmeddelanden och bilder som skickas digitalt. Syftet med regeringens uppdrag till utredaren är att säkerställa att svenska brottsbekämpande myndigheter på ett effektivt och rättssäkert sätt ska kunna använda dessa verktyg. 

– Steg för steg ger vi de brottsbekämpande myndigheterna bättre möjligheter att kunna bekämpa den grova organiserade brottsligheten. Nu ska vi se till att de får snabb och gränsöverskridande tillgång till elektroniska bevis som det tidigare tagit flera månader eller år att få fram, säger justitieminister Gunnar Strömmer.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 13 december 2024. 


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng