2020-02-05

Ny rapport förutspår rekordtillväxt för videoövervakning fram till 2024

Den globala försäljningen av videobevakningsprodukter 2019 omsatte 19,15 miljarder dollar och förväntas att nå 35,82 miljarder dollar år 2024.

Nu har Memoori släppt sin globala rapport “The Physical Security Business 2019 to 2024”, som i Skandinavien distribueras av AR Media International.
Den ger en bild av läget och utvecklingen på den globala marknaden för videoövervakning, passerkontroll och inbrottslarm.

Rapporten visar bland annat att försäljningen av videobevakningsprodukter 2019 omsatte 19,15 miljarder dollar och förväntas att nå 35,82 miljarder dollar år 2024 – den högsta tillväxtprognos som Memoori någonsin förutspått. Här framgår också att enbart AI-videoanalysprogramvara kommer stå för en försäljning på 3,5 miljarder dollar 2024 och bli den mest enskilt bidragande tillväxtfaktorn under prognosperioden (2019–2024) och den absolut största game changern på videoövervakningsmarknaden de närmaste tio åren.

Tjänstefiering på frammarsch
Rapporten hävdar också att marknaden för "videoövervakning som tjänst "(VSaaS) växer med cirka 15 procent per år och att IoT-effekten ännu inte har förverkligats fullt ut. IP-videokameror kommer användas som kraftfulla sensorerna i kommersiella och industriella byggnader, menar Memoori.

Enligt Memoori-prognosen kommer Kina att ha mer än 50 procent av världsmarknaden för AI-videoanalysprogramvara fram till 2024, men lagstiftning för stärkt personligt integritetsskydd på västerländska marknader kan hålla tillbaka den globala tillväxttakten. Kameror med inbäddad videoanalys, såsom rörelse-, ansikts- och objektdetektering, analyserar bilddata direkt vid inspelning och kan därför effektivt eliminera behovet av att överföra video och data till en central server. Detta möjliggör mycket effektiv användning av bandbredd och videolagring.

Molntjänster allt vanligare
Enligt rapporten finns det mycket som talar för att molntjänster accepterats på ett helt annat sätt än förut, i synnerhet i VSaaS-applikationer. Molnlösningarnas kapacitet och prestationsvärde ifrågasätts inte längre, vilket lett till en kraftig ökad efterfrågan och Memoori förutspår att de kommande fem åren kommer att leverera en årlig genomsnittlig tillväxt på inte mindre än 12 procent.

Memoori-rapporten framhåller att också att Building Internet of Things (BIoT) är på väg att förverkligas och att IP-kameror kommer vara direkt anslutna till dessa system, då de kan lösa många uppgifter, inte nödvändigtvis bara de som är förknippade med säkerhet.

Integration av system inom fysisk säkerhet är nu ett vanligt krav. BIoT kommer innebära att allt fler anslutna tjänster kopplade till byggnaden ska bidra till effektivisering på alla sätt och vis, inklusive minskade kostnader för hårdvara och mjukvara. IP-kameror blir en viktig faktor då de ska fungera som sensorer i byggnader, vilket förväntas förändra vägen till marknaden och introducera nya aktörer.

Fotnot: För mer info eller beställning av rapporten, klicka här.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng